508 741 232
kontakt@sportler.pl

Regulamin

1. Szkoła Pływania „Płaszczka” zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorów lub trenerów pływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rok szkolny składa się z trzech semestrów.

3. Po zakończonym semestrze dziecko jest AUTOMATYCZNIE przepisywane na kolejny semestr.

4. W razie chęci rezygnacji z kolejnych semestrów należy o tym fakcie POINFORMOWAĆ Szkołę Pływania „Płaszczka” poprzez podpisanie rezygnacji znajdującej się na umowie. W przypadku nie poinformowania oraz braku złożenia w/w rezygnacji szkoła ma prawo żądać opłaty za rozpoczęty semestr.

5. Wpłaty za zajęcia należy dokonać elektronicznie lub osobiście przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego semestru.

6. Podpsianie umowy-zgłoszenia na kurs jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.

7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje nie wpuszczeniem Uczestnika na zajęcia.

8. Organizator zakłada, że Uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania następujących ustaleń:
– punktualnego przychodzenia na zajęcia – prosimy być przynajmniej 15 minut przed zajęciami, ze względu na często zdarzające się kolejki do kas.
– w przypadku spóźnienia opiekun ma obowiązek osobiście przekazać dziecko instruktorowi.
– karnetu nie można odstępować, niedopuszczalne jest wchodzenie z innym dzieckiem niż wymienionym na umowie.
– niedozwolone jest wejście na halę basenową i nie uczestniczenie w zajęciach
– po zakończeniu zajęć uczestnik opuszcza halę basenową – w razie chęci dalszego pływania należy wykupić bilet na pływalni.
– karnet daje możliwość wejścia na basen i uczestniczenia w zajęciach, pozostałe atrakcje m.in. sauna jest dodatkowo płatna w kasie basenu.
– odrabianie zajęć jest możliwe tylko po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu z instruktorem i zapisaniu się na listę osób odrabiających. Osoby, które nie poinformują o chęci odrabiania zajęć nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

Ilość miejsc w grupach na odrabianie jest ograniczona, dlatego prosimy o nie pozostawianie zaległych zajęć do końca kursu.

10. Zaległe zajęcia mogą być odrabiane cały rok szkolny w zależności od możliwości czasowych uczestnika. Nie zwracamy oraz nie przepisujemy kosztów na kolejne semestry! W uzasadnionych przypadkach (ciężkie choroby, złamania itp.) przepisujemy większą ilość zajęć na kolejny semestr (również w formie odrabiania zajęć, a nie przepisania kosztów).

11. Zajęcia są prowadzone w jednostkach 60-minutowych, z czego 45 minut zajęć w wodzie oraz 15 minut na sprawdzenie obecności i przeprowadzenie rozgrzewki przez instruktora.

12. Rezygnacja z zajęć w Szkole Pływania PŁASZCZKA:
Uczestnik, rezygnujący z udziału w zajęciach otrzymuje zwrot maksymalnie 10 złotych za każde niezrealizowane jeszcze lekcje, chyba, że uczestnik odbył więcej niż 50% zajęć z danego semestru wtedy nie zwracamy żadnych kosztów. Przy rezygnacji należy zwrócić karnet.

13. Uczestnika obowiązuje regulamin pływalni.

14. W sytuacji gdy część zajęć nie odbędzie się w wyniku zmian w harmonogramie pływalni następuje przepisanie kosztów na następny semestr w kwocie 20 zł za każde niezrealizowane zajęcia.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij